avis/advies 9574

Gebruik van drive-through-scanners voor de controle van goederenverkeer


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, geeft de Hoge Gezondheidsraad van België het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle een beoordeling van de justificatie voor het gebruik van drive-through-scanners door de Belgische douane voor de controle van goederenverkeer.
 
Het doel van dit advies is om specifieke aanbevelingen te formuleren ten behoeve van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en de Belgische douane  over het gebruik van drive-through-scanners voor de controle van goederenverkeer.

Gepubliceerd op 09/02/2023