SARS-CoV-2 en het gebruik van passieve ventilatiesystemen, mechanische ventilatie, airconditioning en filters in andere omgevingen dan ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, beheerders van  openbare gebouwen en HVAC-technici, geeft  de Belgische Hoge Gezondheidsraad een deskundig oordeel en speciale aanbevelingen over het gebruik, buiten ziekenhuizen en zorginstellingen, van passieve ventilatiesystemen, mechanische ventilatie, airconditioning en filters om mogelijke overdracht van SARS-COV-2 via de lucht te voorkomen.

Persbericht
Sars CoV 2 en het gebruik van passieve ventilatiesystemen, mechanische ventilatie, airconditioning en filters in andere omgevingen dan ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen