fluor

Fluor(ide) ter voorkoming van tandbederf: rol van tandpasta's en huidige situatie in België


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, geeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad een stand van zaken over de individuele aanbevelingen inzake fluoride voor de Belgische bevolking.

Persbericht
Hernieuwde aanbevelingen voor fluorgebruik om tandbederf te voorkomen

Infografiek
Download de poster hier