Aanbevelingen betreffende de ventilatie van gebouwen met uitzondering van ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen om de overdracht van SARS-CoV-2 via de lucht te beperken


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, HVAC-technici en het grote publiek, concentreert  de Belgische Hoge Gezondheidsraad zich op omgevingen die noch ziekenhuizen noch verzorgingsinstellingen zijn, en geeft hij een deskundig oordeel over het gebruik van ventilatie-, airconditioning- en luchtfiltratiesystemen om het risico van overdracht van SARS-CoV-2 via aerosolen te beperken.

Persbericht
Binnenruimtes ventileren: een belangrijke pijler in de strijd tegen het coronavirus.