Advies 9618 - Bijlage 2 - Anafylaxie: Aanbevelingen voor het prioriteren van risicogroepen voor SARS-CoV-2 vaccinatie (Fase Ib)


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, geeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad prioriteiten aan voor de vaccinatie van risicopatiënten tegen COVID-19(Fase 1 b).Het doel van dit advies is om specifieke aanbevelingen te formuleren voor de Belgische Taskforce "Operationalisering van de vaccinatiestrategie COVID-19" en huisartsen over strategische COVID-19 vaccinatie in België.
 
Met bijdragen van Pr. Vito Sabato, Tim De Cloet, Pr. Didier Ebo, Pr. Pierre Van Damme, Pr. Antoine Froidure (namens de BelSACI), Pr. Jean-Michel Dogné - Versie goedgekeurd door de NITAG Vaccinatie tijdens de vergadering van 21/01/2021.

12.04.2021 Versie 2 (update)