Niet-replicerende virale vectorvaccins en Belgische vaccinatiestrategie tegen COVID-19


In dit advies heeft de Hoge Gezondheidsraad zijn aanbevelingen betreffende de toediening van het “COVID-19 Vaccine AstraZeneca®” vaccin herzien op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis en gegevens.

Annexen
27.04.2021 Dringende brief 4 : Tweede dosis Vaxzevria® en algemene voorwaarden COVID-19 Vaccine Janssen®
08.04.2021 Dringende brief 3 (Expertenopinie): Herverdeling AstraZeneca na standpunt EMA
19.03.2021 Dringend briefadvies 2: Voortzetting AstraZeneca vaccinatie na standpunt EMA
15.03.2021 Dringend briefadvies 1: Voortzetting AstraZeneca vaccinatie