Verdere informatie (advies 9618)
Prioriteiten voor vaccinatie tegen SARS-CoV-2 - Fasen Ib en II

 

Op basis van de adviezen van de Raad (9618 en 9622) en de adviezen van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek werden aan de Raad drie aanvullende vragen gesteld. Voor de beantwoording van deze vragen heeft de Raad zich tevens gebaseerd op verscheidene rapporten van Sciensano, GEMS en de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, alsmede op internationale studies en rapporten in de buurlanden.
 
De verschillende fasen van de vaccinatie (Ia, Ib, II, enz.) moeten zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de aanbevelingen van advies HGR-9618 en tegelijkertijd ruimte laten voor flexibiliteit, zodat het gehele proces zo soepel en snel mogelijk kan verlopen. Dit is een bevoegdheid van de Belgische Taskforce operationalisering “Vaccinatiestrategie COVID-19”.

Aanbevelingen voor het prioriteren van subgroepen van patiënten jonger dan 65 jaar (fase Ib) (advies 9618)

Persbericht
Verdere informatie advies 9618 : Prioriteiten voor vaccinatie tegen SARS-CoV-2 Fasen Ib en II