Aanbevelingen inzake vaccinatie tegen SARS-CoV-2 voor personen van 16 tot 17 jaar (deel 1) in België


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen inzake vaccinatie tegen COVID-19 voor personen van 16 tot 17 jaar (deel 1).

Het doel van dit advies is om specifieke aanbevelingen te formuleren voor de Belgische Taskforce "Operationalisering van de vaccinatiestrategie COVID-19" en voor huisartsen over de strategische COVID-19 vaccinatie in België.