Psychosociale opvang tijdens de COVID-19 pandemie: Visie van personen met een verstandelijke beperking en met geestelijke gezondheidsproblemen, van hun mantelzorgers en van gezondheidsprofessionals


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Hoge Gezondheidsraad van België aanbevelingen voor de psychosociale opvang van personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en van hun naasten tijdens de COVID-19 pandemie.