Vaccinatie tegen pneumokokken voor volwassenen (herziening 2022)


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen over vaccinatie tegen pneumokokkenziekte voor volwassenen. Deze versie vervangt het advies nr. 9562 van juli 2020.