Gelijktijdige toediening van vaccins tegen COVID-19 met andere vaccins (simultane vaccinatie)


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, geeft de Hoge Gezondheidsraad van België aanbevelingen over gelijktijdige vaccinatie met COVID-19 vaccins.