avis-advies 9676

Psychosociale opvang tijdens de COVID-19-pandemie: 
Welke lessen kunnen we trekken voor de toekomst?


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtlijnen worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen voor zorgverleners en overheid over de psychosociale opvang tijdens de COVID-19-pandemie.

Persbericht
Corona en mentale gezondheid: wat hebben we geleerd?

Studiedag
Op woensdag 18 mei 2022 organiseerde de Hoge Gezondheidsraad zijn Algemene Vergadering met als thema van de dag een inclusieve geestelijke gezondheidszorg.
Heeft u de studiedag gemist? Download het slidedeck dan hier en/of bekijk de integrale opname op ons YouTube-kanaal.