Vaccinatie tegen COVID-19 voor kinderen van 5-11 jaar in België


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen inzake vaccinatie tegen COVID-19 voor kinderen van 5 tot 11 jaar.

Het doel van dit advies is om specifieke aanbevelingen te formuleren voor de Belgische Taskforce "Operationalisering van de vaccinatiestrategie COVID-19" en voor huisartsen over de strategische COVID-19 vaccinatie in België.