Goede praktijken voor het beheer van medische hulpmiddelen voor meermalig gebruik


Herziening van de aanbevelingen voor sterilisatie uit 2017 (HGR 9256) 

De Hoge Gezondheidsraad heeft de goede praktijken voor sterilisatie van medische hulpmiddelen geactualiseerd. Het uitgebreide advies beschrijft de essentiële stappen voor de correcte verwerking van medische hulpmiddelen en voor het behoud van hun steriliteit tot op het punt van gebruik. Deze update houdt rekening met de geactualiseerde wetgeving en normen en benadrukt dezelfde kwaliteit van zorg voor alle patiënten, zowel in het ziekenhuis als daarbuiten (privépraktijken, gezondheidscentra, poliklinieken).

Deze aanbevelingen vervangen de eerdere aanbevelingen over sterilisatie (HGR 7848, 2006 en HGR 9256, 2020). Hou daar rekening mee bij verwijzingen in andere HGR-adviezen, zoals bijvoorbeeld HGR-advies 9444 over textielbeheer, HGR-advies 9446 over endoscoopbeheer en HGR-advies 8363 over infectiebeheersing in de tandheelkundige zorg.

Het advies in brochureformaat