Vaccinatie tegen herpes zoster (herziening 2022)


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen met betrekking tot de preventie van herpes zoster-infecties in de Belgische bevolking.
 
Het doel van dit advies is om specifieke aanbevelingen te formuleren over de vaccinatie tegen herpes zoster (gordelroos, zona) ten behoeve van de gezondheidsoverheden. Deze versie vervangt het advies 9209 uit 2017.