Boostervaccinatie tegen COVID-19 voor immuungecompromitteerde patiënten


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert  de Hoge Gezondheidsraad van België aanbevelingen over de noodzaak van een boostervaccinatie tegen COVID-19 voor immuungecompromitteerde personen.