Boostervaccinatie tegen COVID-19 voor kinderen en adolescenten van 12-17 jaar in België


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen over de noodzaak van een boostervaccinatie tegen COVID-19 voor kinderen en adolescenten van 12-17 jaar in België.
 
Het doel van dit advies is om specifieke aanbevelingen te formuleren voor de Belgische Taskforce "Operationalisering van de vaccinatiestrategie COVID-19" en voor huisartsen over de strategische COVID-19 vaccinatie in België.

Dit advies werd op 4 maart 2022 voorgesteld ter voorbereiding van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC). U kan de presentatie (in het Engels) hier terugvinden.