Ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende het Programma 2023-2027
van het Federale Reductieplan voor Gewasbeschermingsmiddelen.


Advies van de Hoge Gezondheidsraad over een ontwerp van Koninklijk Besluit met betrekking tot het voorgestelde programma (2023-2027) van het Federaal Plan ter Vermindering van het gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen.