Alcohol (ethanol) in voedingssupplementen (en andere preparaten met gezondheidseffecten) geconsumeerd door jongeren: overweging van de risicodrempels


Alcohol kan een ingrediënt zijn in bepaalde "gezondheidsproducten" die door adolescenten en kinderen worden geconsumeerd. Op vraag van het DG Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu over het specifieke geval van producten geclassificeerd als "voedingssupplementen", koos de Hoge Gezondheidsraad in zijn advies nr. 9702 voor een bredere benadering van de aanwezigheid van alcohol in preparaten "met een effect op de gezondheid" en de mogelijke impact ervan op jonge consumenten.

Lees ons persbericht.