Tweede herhalingsvaccinatie tegen COVID-19


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, geeft de Hoge Gezondheidsraad van België aanbevelingen over de noodzaak van een tweede boostervaccinatie tegen COVID-19 voor de volwassen bevolking.