SARS-CoV-2 en organen en menselijk lichaamsmateriaal (MLM) voor transplantatie: wetenschappelijke stand van zaken en praktische richtlijnen voor de transplantatiecentra en de instellingen voor MLM


Tot nog toe is er geen overdracht van COVID-19 door orgaan- of weefseltransplantatie gemeld, tenzij voor longtransplantaties. Maar aangezien SARS-CoV-2 in veel weefsels en cellen is aangetroffen, kan de mogelijkheid van een dergelijke overdracht niet volledig uitgesloten worden.

In de huidige epidemiologische context blijft een grondige anamnese om symptomen die wijzen op COVID-19 te identificeren daarom essentieel voor levende donoren, en screening door middel van een PCR-test op SARS-CoV-2 voor overleden donoren. In zijn advies 9713, stelt de Hoge Gezondheidsraad voor elke situatie (levende orgaandonor, levende donor van menselijk lichaamsmateriaal (MLM), overleden orgaandonor en overleden MLM-donor) een praktische flowchart voor. Dit advies kan ook als basis dienen voor de aanpak van eventuele toekomstige pandemieën.