Avis/Advies 9718

Verlenging van de leeftijdsgrens voor bloeddonatie bij niet-reguliere bloeddonoren


Heeft het zin om de maximale leeftijd voor bloeddonaties te verhogen om ervoor te zorgen dat er in België voldoende bloedcomponenten beschikbaar zijn? De Hoge Gezondheidsraad beveelt eerder aan om wervingscampagnes gericht op jongere bevolkingsgroepen te intensiveren. De wetenschappelijke redenen waarom zijn uiteengezet in dit advies.

Persbericht
Moedig bloeddonatie boven de 65 jaar niet aan