Vaccinatiestrategie tegen apenpokken


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Hoge Gezondheidsraad van België aanbevelingen m.b.t. de vaccinatiestrategie tegen apenpokken in de context van de uitbraak in meerdere Europese landen in mei 2022.