COVID-19 vaccinatie: herfst-/winterseizoen 2022–2023


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen over de vaccinatie tegen COVID-19 van de Belgische bevolking tijdens het herfst-/winterseizoen 2022-2023.

Conclusies en aanbevelingen die op 16 juni 2022 door de leden van de NITAG zijn goedgekeurd.
Goedkeuring van deze volledige versie van het advies door de NITAG op 30 juni 2022.