avis/advies 9726

De impact van sigarettenfilters op de volksgezondheid en het Belgische milieu


Filters in sigaretten doen meer kwaad dan goed: ze voorkomen de nadelige effecten van roken niet en stimuleren het rookgemak door een aangenamer mondgevoel. De filters zijn bovendien nauwelijks afbreekbaar, waardoor toxische peuken het milieu jarenlang vervuilen. Zowel vanuit volksgezondheids- als vanuit milieuperspectief bieden ze dus geen enkel voordeel. De Hoge Gezondheidsraad staat dan ook achter een algemeen verbod op sigarettenfilters, zowel op nationaal als op Europees niveau.

Persbericht
Sigarettenfilters doen meer kwaad dan goed