De gezondheidseffecten van vliegtuiglawaai en luchtverontreiniging in de omgeving van Brussels Airport


Geluidshinder van vliegtuigen kan leiden tot slaapverstoring, leerachterstand, hoge bloeddruk en depressie. Ook de uitstoot van luchtverkeer heeft in het algemeen een negatieve invloed op de gezondheid. In de omgeving rond Brussels Airport lopen zo’n 160 000 mensen een hoger risico door blootstelling aan te hoge geluidsniveaus. De Hoge Gezondheidsraad pleit daarom voor een verbod op nachtvluchten tussen 23u en 7u.

De samenvatting (pagina's 3 tot 15) is beschikbaar in het Nederlands. De rest van het advies is alleen beschikbaar in het Engels. 

Persbericht
Luchtverkeer versus volksgezondheid: een ongelijke balans