FSMPs die menselijke moedermelk bevatten


De Hoge Gezondheidsraad adviseert tegen het op de markt brengen van speciale voedingsmiddelen voor medisch gebruik (FSMP's) die moedermelk bevatten en bedoeld zijn voor vroeggeboren baby's met een (zeer) laag geboortegewicht. Dit advies is gebaseerd op meerdere overwegingen:

  • het is niet aangetoond dat deze producten kunnen voldoen aan de hoge behoeften van premature baby's,
  • ze zijn niet effectiever in het verminderen van het aantal sterfte- en ziektegevallen dan gelijkaardige FSMP’s op basis van koemelk,
  • meer nog, ze kunnen de voordelen van rauwe moedermelk zelfs verminderen,
  • er zijn bovendien geen bevredigende klinische studies die de tolerantie van deze FSMP’s aantonen,
  • ze brengen extra financiële kosten met zich mee,
  • en tot slot, als moeders betaald kunnen worden om hun melk te doneren, kan dat leiden tot conflicten tussen het welzijn van hun kind en de sociaaleconomische behoeften van het gezin.