COVID-19: Vaccinatiestrategie 2023-2024 voor de Belgische bevolking


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid,
geeft de Hoge Gezondheidsraad van België een update van de COVID-19 vaccinatiestrategie met een mRNA-vaccin voor de Belgische prioritaire groepen tijdens het seizoen 2023-2024.

Persbericht (september 2023)
Bescherm jezelf deze winter : meerdere vaccinaties tegen luchtweginfecties voor 65-plussers!