COVID-19: Vaccinatiestrategie 2023-2024 voor de Belgische bevolking
(aangepaste versie september 2023)


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid,
geeft de Hoge Gezondheidsraad van België een update van de COVID-19 vaccinatiestrategie met een mRNA-vaccin voor de Belgische prioritaire groepen tijdens het seizoen 2023-2024.

Persbericht (september 2023)
Bescherm jezelf deze winter : meerdere vaccinaties tegen luchtweginfecties voor 65-plussers!