Voorstel van Europese verordening betreffende planten verkregen met bepaalde Nieuwe Genomische Technieken (NGTs)


Er ligt een Europese wet op tafel om de teelt van NGT-planten mogelijk te maken. Dat zijn planten die ontstaan door de gerichte toepassing van nieuwe genomische technieken (NGT), zoals CRISPR. Als deze wet wordt aangenomen, zouden NGT-planten de Europese landbouw binnen enkele jaren kunnen domineren. De Hoge Gezondheidsraad legt in een nieuw advies het potentieel en de risico’s in de balans en verwelkomt het apart wettelijk kader.

Dit advies werd in het Engels opgemaakt en door een extern vertaalbureau vertaald.

Persbericht
Plantenveredeling via nieuwe genomische technieken