Inleidend verslag bij advies nr. 13 van 9 juli 2001 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende experimenten met mensen