Bijlage bij het advies nr. 14 van 10 december 2001 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende "de ethische regels ten aanzien van dementerende personen"