Advies nr. 17 van 10 juni 2002 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende de ethische aspecten van zelftests voor de opsporing van het humaan immunodeficiëntievirus (HIV)