Advies nr. 23 van 8 september 2003 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende de ethische comités in uitvoering van art. 6bis, §2 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, gewijzigd bij de programmawet van 24 december 2002