Advies nr.  25 van 17 november 2003 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende de bewaartijd van de bloedkaartjes en het vertrouwelijk karakter van de gegevens voor het opsporen van aangeboren metabolische afwijkingen