Advies nr. 40 van 12 februari 2007 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende het toepassingsgebied van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon