Bijlage bij advies nr. 8 van 14 september 1998 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende de problematiek van de sterilisatie van mentaal gehandicapte personen