Is orgaandonatie na euthanasie ethisch aanvaardbaar?

In dit advies wordt nagegaan onder welke voorwaarden het wegnemen van organen na een overlijden door euthanasie ethisch aanvaardbaar is.

Het verstrekt ook een aantal ethische overwegingen en aanbevelingen betreffende het informeren van de patiënt en het grote publiek, de respectieve rol van de betrokken medische teams, de praktische organisatie van de procedure, en eveneens  de rol van de arts bij de keuze van de patiënt voor orgaandonatie en de rol van de commissie voor medische ethiek van het ziekenhuis.