Advies nr. 78 van Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek  betreffende de gelijke behandeling en de autonomie van bewoners van woonzorgcentra (WZC) in context van de COVID-19-pandemie