Richtlijn 2000/53/EG legt verplichtingen op om de impact van voertuigen op het einde van hun levenscyclus te beperken. Het komt er vooral meer op het verbod van zware metalen (lood, kwik, cadmium en zeswaardig chroom) bij de vervaardiging van een voertuig om te vermijden dat ze bij het gebruik of de vernietiging van het voertuig in het milieu zouden vrijkomen.

Er bestaat evenwel een lijst met vrijstellingen voor welbepaalde stukken, indiener geen valabel alternatief bestaat zonder deze zware metalen. Deze lijst wordt herzien op basis van de technologische evoluties. U vindt hierover de laatste ontwikkelingen bij de Europese Commissie, DG Leefmilieu.

Bovendien is het van belang om doelstellingen op het vlak van recyclage en recuperatie vast te stellen. Er zijn ook regels voor de identificatie van de recycleerbare stukken gedefinieerd.

U vindt meer informatie over dit thema bij FEBELAUTO en de Europese Commissie.