Wanneer we het hebben over vervuiling van voertuigen, denken we voornamelijk aan de uitstoot in de atmosfeer die gepaard gaat met het gebruik en verbruik van brandstoffen. We vergeten hierbij vaak te denken aan het einde van de levenscyclus van voertuigen. Wanneer ze afgedankt worden, blijven de meeste voertuigen een bron van aanzienlijke vervuiling.

Welke vervuilende stoffen moeten er worden behandeld?

Voertuigen bevatten steeds:
• brandstof
• olie
• ontplofbare stoffen (airbags)
• antivriesmiddel (koeling van de motor, ruitensproeiervloeistof)
• …
 
Gemiddeld zorgt een voertuig voor meer dan een ton afval.

Recyclage: de verwerkingsscentra voor afgedankte voertuigen
 
Om vervuiling te vermijden, mogen voertuigen niet worden gedumpt of achtergelaten. Ze moeten naar een verwerkingscentrum worden gebracht.

Wat doet men in zo’n verwerkingscentrum?

• De vervuilende vloeistoffen en de gevaarlijke stoffen verwijderen.
• De stukken die kunnen worden hergebruikt demonteren.
• Het voertuig wordt verbrijzeld en herbruikbare materialen en grondstoffen worden gerecycleerd.
Europa legt doelstellingen op het vlak van recyclage en recuperatie op (recyclage + hergebruik + energierecuperatie).Sinds 2006 dient het recyclagepercentage 80% en het recuperatiepercentage 85% te bedragen.

Meer informatie op www.febelauto.be