Opgelet: dit event is reeds voorbij. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Op 28 maart 2018 organiseert het Terminologiecentrum van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu haar derde terminologiedag.

Het doel van deze studiedag is om meer informatie te verstrekken over klinische terminologie in het algemeen en SNOMED CT in het bijzonder. We bespreken onder andere het actieplan eGezondheid, de visie van het terminologiecentrum en onze eerste nationale release. In de namiddag kan u twee workshops volgen uit ons aanbod.   

Doelgroep: zorgverleners, ziekenhuizen, zorginstellingen, labo’s, maar ook ICT-ontwikkelaars

Programma

Opgelet, inschrijven is niet meer mogelijk. We hebben voor deze terminologiedag reeds het maximum aantal deelnemers bereikt.