Opgelet: dit event is reeds voorbij. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Dr. Bernhard Url, uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), brengt een bezoek aan alle lidstaten over een periode van 3 jaar. Op 28 juni heeft onze FOD de eer hem te ontvangen in haar gebouwen.

Het doel van dit bezoek is het versterken van de samenwerking tussen België en EFSA in de domeinen die overeenstemmen met de missies van EFSA (voedselveiligheid voor humaan en dierlijk gebruik, voeding, dierengezondheid en bescherming – en gezondheid van planten).

Tijdens de ochtend is er een uitwisseling gepland tussen de belangrijkste Belgische belanghebbenden (kabinet van de Minister van landbouw, WIV, HGR, DG4, FAVV, CODA, universiteiten, onderzoekscentra, ...). Dit is de gelegenheid om mogelijke samenwerkingsprojecten met EFSA te bespreken en om de domeinen voor te stellen waarin de expertises van de Belgische spelers worden herkend door hun collega’s op nationaal en/of internationaal niveau.

In de namiddag ontmoet de directeur van EFSA de verschillende stakeholders (vertegenwoordigers van de voedingssector, consumenten, bevoegde autoriteiten, …) in onze adviesraad. Daarin zal de centrale rol die EFSA speelt bij het verstrekken van wetenschappelijke adviezen over voeding besproken worden.

De dag wordt afgesloten met een onderhoud met de geschreven pers. Een verslag van deze dag kan je binnenkort terug vinden in de pers en op onze website.

Delegatie van de EFSA  :

  • Bernhard Url, Executive Director
  • Jeffrey Moon, Deputy Head of Advisory Forum and Scientific cooperation unit
  • Julian Kleiner, Acting Head of Department, Scientific Evaluation of Regulated Products

Nuttige Links :