Op 7 maart 2024 organiseert de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een samenkomst van de Blue Leaders in het Résidence Palace in Brussel. De Blue Leaders zijn een ambitieuze groep landen die oproept tot dringende actie om de oceaan te redden in het licht van de klimaatcrisis, overbevissing, vervuiling en andere bedreigingen. De noodzaak van een snelle ratificatie van het BBNJ-verdrag zal centraal staan tijdens het event.

In 2023 werd het nieuwe VN-verdrag voor de bescherming van de biodiversiteit op volle zee (BBNJ) aangenomen. Het is cruciaal om nu zo snel mogelijk de zestig ratificaties te realiseren die nodig zijn om het BBNJ-verdrag in werking te laten treden. Alleen op die manier kan er werk gemaakt worden van de ambitieuze doelstelling om tegen 2030 dertig procent van de wereldwijde oceaan te beschermen.

De deelnemers van het event krijgen de gelegenheid om hun toewijding aan de oceaan te betuigen op een visueel-creatieve manier. Tijdens enkele panelgesprekken met vertegenwoordigers van landen, van internationale organisaties (EU, UNESCO-IOC,…), ngo’s, wetenschap en jeugd zullen het BBNJ-verdrag en de link tussen oceaan en klimaat aan bod komen. Er worden ongeveer 150 personen verwacht op het event.

Voorlopig programma

 • 9:00u: Onthaal  
 • 9:30u: Welkomstwoord door Mr. Paul Van Tigchelt, vice-eerste minister en minister van Noordzee
 • 9:40u: Keynote speech door marien biologe en fotografe Inka Cresswell
 • 10:10u: Koffiepauze
 • 10:35u: Panel 1: BBNJ
 • 11:40u: Officieel moment met engagementsverklaring voor de oceaan door de aanwezige hoogwaardigheidsbekleders
 • 12:20u: Netwerklunch
 • 14:00u: Panel 2: 30x30 en klimaat
 • 15:15u: Koffiepauze
 • 15:40u: VN-Decennium voor Oceaanwetenschap
 • 16:00u: Slottoespraken
 • 17:00u: Einde evenement

Dit event kadert in het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. De voertaal tijdens het event is Engels.

Wanneer? Donderdag 7 maart 2024, 9u-17u
Waar? Résidence Palace, Wetstraat 155, 1040 Brussel, België