08/12/2020 - 09:00 tot 09/12/2020 - 18:00

Opgelet: dit event is reeds voorbij. Inschrijven is niet meer mogelijk.

In het licht van de inspanningen die landen leveren om de Covid-19-crisis aan te pakken en de economische gevolgen ervan te boven te komen, moeten en kunnen bedrijven meer dan ooit hun relatie met mens en natuur herzien. Om hun veerkracht opnieuw op te bouwen en op lange termijn te floreren, moeten bedrijven werk maken van groen herstel. Zoals het herstelplan van de EU en de nieuwe EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 benadrukken, is het beschermen en herstellen van de biodiversiteit en de natuurlijke ecosystemen de enige manier om de veerkracht van de samenleving te vergroten en toekomstige virusuitbraken te voorkomen. Bedrijven moeten op alle niveaus in hun beslissingen rekening houden met biodiversiteit en natuurlijk kapitaal. Zij spelen een cruciale rol in dit herstel!   

Na een succesvolle conferentie in Madrid in 2019, volgt op 8 en 9 december 2020 online een nieuwe European Business and Nature Summit (ENBS) om de groeiende beweging te versterken van bedrijven in Europa en daarbuiten die mens en natuur centraal stellen in hun strategie en herstelplannen.

De deelnemende bedrijven en financiële instellingen zullen hun ervaring uitwisselen over hoe ze biodiversiteit en natuurlijk kapitaal praktisch integreren in hun bedrijfsmodellen, hoe ze hun impact op de natuur meten en verminderen en hoe ze de natuur deel uit laten maken van de oplossing voor de huidige uitdagingen. Daarbij zal bijzondere nadruk worden gelegd op de rol die KMO's kunnen spelen en op de instrumenten die reeds beschikbaar zijn om hen te gidsen en voor te bereiden op de toekomst.

Dit evenement is een initiatief van het EU B@B Platform van de Europese Commissie, samen met de Belgische Federale overheid en het Vlaams Gewest, The Shift, en de Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

De European Business and Nature Summit biedt:

  • een platform voor bedrijven die de essentiële waarde van de natuur voor hun onderneming begrijpen en bedrijfsmodellen ontwikkelen en aanpassen om bij te dragen aan de wederopbouw van gezonde ecosystemen;
  • een inzicht in de nieuwste ontwikkelingen over het in rekening brengen van de gevolgen en de afhankelijkheid van de natuur, waardoor bedrijven beter bestand zijn tegen toekomstige schokken;
  • de kans om een breed Europees publiek te betrekken bij de aanpak van het verlies aan biodiversiteit.

Deze top is gericht op KMO's, grote bedrijven en financiële instellingen met een langetermijnvisie, ook als ze minder vertrouwd zijn met het thema biodiversiteit. We verwachten 300 à 400 deelnemers, waaronder ook vertegenwoordigers van lidstaten, lokale en regionale overheden, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld.

De voertaal is Engels.

Om u in te schrijven tot en met 27 november 2020 voor het event, klik hier.

Website:  https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/ebns/index_en.htm

Hashtags: #BusinessNatureSummit #EUbiodiversity #natureiseveryonesbusiness #Greenrecovery 
#Togetherforbiodiversity #BeBiodiversity 

Contacts:

EU B@B Platform: lars.mueller@ec.europa.eu; yann.verstraeten@icf.com