08/12/2020 - 09:00 tot 09/12/2020 - 18:00

In het licht van de inspanningen van landen om de Covid-19-crisis en de economische gevolgen ervan te boven te komen, hebben bedrijven meer dan ooit de behoefte – maar ook de kans – om hun relatie met mens en natuur te herzien. Door zich in te zetten voor een groen herstel zullen bedrijven aan veerkracht winnen én ook op de lange termijn blijven floreren.
Nieuwe uitbraken en epidemieën voorkomen en onze veerkracht vergroten, kan enkel door de biodiversiteit en de natuurlijke ecosystemen te beschermen en te herstellen, zoals wordt benadrukt in het herstelplan van de EU en de onlangs goedgekeurde EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030.

Na een succesvolle conferentie in Madrid in 2019, volgt op 8 en 9 december 2020 in Brussel een nieuwe European Business and Nature Summit (ENBS) om de groeiende beweging te versterken van bedrijven in Europa en daarbuiten die mens en natuur centraal stellen in hun strategie en herstelplannen. De deelnemende bedrijven en financiële instellingen zullen hun ervaring uitwisselen over hoe ze biodiversiteit en natuurlijk kapitaal praktisch integreren in hun bedrijfsmodellen, hoe ze hun impact op de natuur meten en verminderen en hoe ze de natuur deel uit laten maken van de oplossing voor de huidige uitdagingen. Daarbij zal bijzondere nadruk worden gelegd op de rol die KMO's kunnen spelen en op de instrumenten die reeds beschikbaar zijn om hen te gidsen en voor te bereiden op de toekomst.

Dit evenement is een initiatief van het EU B@B Platform van de Europese Commissie, samen met de Belgische Federale overheid en het Vlaams Gewest, The Shift, en de Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

De European Business and Nature Summit biedt:

  • een platform voor bedrijven die de essentiële waarde van de natuur voor hun onderneming begrijpen en bedrijfsmodellen ontwikkelen en aanpassen om bij te dragen aan de wederopbouw van gezonde ecosystemen;
  • een inzicht in de nieuwste ontwikkelingen over het in rekening brengen van de gevolgen en de afhankelijkheid van de natuur, waardoor bedrijven beter bestand zijn tegen toekomstige schokken;
  • de kans om een breed Europees publiek te betrekken bij de aanpak van het verlies aan biodiversiteit.

Deze top is gericht op KMO's, grote bedrijven en financiële instellingen met een langetermijnvisie, ook als ze minder vertrouwd zijn met het thema biodiversiteit.
De voertaal is Engels. We verwachten 300 à 400 deelnemers, waaronder ook vertegenwoordigers van lidstaten, lokale en regionale overheden, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld.

Website:  https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/ebns/index_en.htm

Hashtags: #EUbiodiversity #BusinessNatureSummit

Contacts:

EU B@B Platform: lars.mueller@ec.europa.eu; yann.verstraeten@icf.com 
Belgian government: bebiodiversity@health.fgov.be