Opgelet: dit event is reeds voorbij. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Na 50 jaar zal het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen vervangen worden door een nieuw wettelijk kader dat de verdeling van de bevoegdheden binnen de gezondheidszorg hertekent. Er wordt ook ingezet op kwaliteitsgaranties. Een interdisciplinaire gezondheidszorg is immers een gezondheidszorg die met competente zorgverleners erop gericht is kwaliteitsvolle zorg aan te bieden aan de patiënt, op maat van de patiënt en met de patiënt. Kom kennis nemen van de concepten van deze hervorming.

 

PROGRAMMA: Raadpleeg alle presentaties

13:15     Onthaal

14:00     Welkomstwoord – C. Decoster – Voorzitter a.i. van de FOD Volksgezondheid

14:10     Inleidende toespraak van mevrouw de Minister van sociale Zaken en Volksgezondheid –

M. De Block

14:30     Historiek en krachtlijnen van de hervorming – K. Vandewoude

14:50     Nieuwe concepten in de uitoefening van gezondheidszorg en zorgpraktijk/1 – T. Goffin

15:20     Koffiepauze        

15:45     Nieuwe concepten in de uitoefening van gezondheidszorg en zorgpraktijk/2 – T. Goffin

16:10     Hervorming van de adviesorganen – K. Vandewoude

16:30     Q&A

16:50     Voorstelling van de publieke consultatieronde – P. Facon

17:10     Receptie - einde