Opgelet: dit event is reeds voorbij. Inschrijven is niet meer mogelijk.

De FOD Werkgelegenheid en de FOD Volksgezondheid organiseren een informatiesessie over het nieuwe koninklijk besluit van 10 mei 2023 houdende reglementering van de begassingen en de ontgassingen. 

Het vorige KB dateert van 14 januari 1992 en isdus dringend aan herziening toe. De FOD Volksgezondheid en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) hebben samen aan een nieuwe geactualiseerde tekst gewerkt.  Dit besluit zal op 1 juli 2023 in werking treden. 

Sommige werkzame stoffen worden toegevoegd aan de lijst van begassingsmiddelen, terwijl andere, zoals methylbromide, worden verboden. Ook werden er nieuwe technieken en methodes, zoals een begassingsplan op basis van een risicoanalyse, ontwikkeld.  

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseren een informatiesessie over de nieuwe regels voor begassingen op vrijdag 16 juni 2023 om 10u in de gebouwen van de FOD Volksgezondheid in Brussel.   

Deze informatiesessie richt zich in de eerste plaats tot de betrokken autoriteiten, de begassingsfirma’s en de havenbesturen. 

                                           

Praktische Informatie

  • ​Locatie en tijdstip  

Op vrijdag 16 juni 2023 om 10u in de gebouwen van de FOD Volksgezondheid: Galileelaan 5 bus 2, 1210 Brussel. 

  • Taal   

De deelnemers kunnen spreken in een taal naar keuze (NL/FR/ENG). Er wordt echter geen simultaanvertaling voorzien.  

  • Registratie  

Deelname is gratis. Inschrijven vóór 9 juni via het online formulier.  

  • Programma

9u30: Onthaal 
10u: Infosessie en voorstelling van het nieuwe KB door experten van de FOD Volksgezondheid en de FOD WASO 
12u: Lunch   

  • De presentaties die tijdens de informatiesessie werden gegeven, kunnen hier worden gedownload.

Als u vragen heeft over het evenement, kan u contact opnemen met Chris Van Den Hole (chris.vandenhole@health.fgov.be).