Opgelet: dit event is reeds voorbij. Inschrijven is niet meer mogelijk.

7 december 2020 - 12 januari 2021 - 11 februari 2021
 
Binnen het nieuwe geestelijk gezondheidsbeleid van België staan participatie en inspraak van kinderen en jongeren, en hun context, centraal. Vanuit het advies van de hoge gezondheidsraad (2019) ging een pilootproject van start om effectieve participatie te versterken op meerdere niveaus:

  • micro (cliënt)
  • meso (organisatie en netwerk)
  • macro (beleid)

De FOD Volksgezondheid plande oorspronkelijk op 29 mei 2020 een kick-off met een programma om tegemoet te komen aan de noden uit de sector. Omwille van de bestrijding van de verspreiding van het Covid19-virus, en de maatregelen die daaruit voortvloeien, vervangen we de kick-off door drie webinars.

De stem van kinderen en jongeren staat centraal op deze webinars. Nationale en internationale sprekers brengen enerzijds een kader ter verduidelijking van het concept, anderzijds worden good practices aangeboden om concreet met participatie aan de slag te gaan. Deze webinars zijn bedoeld voor alle mensen in de sector van de geestelijke gezondheid die willen werken rond participatie van kinderen, jongeren en hun context.

 

Bekijk de opnames van de webinars:

Webinar 1: maandag 7 december 2020 (10-12u30)
Participatie van kinderen, jongeren en hun context in de geestelijke gezondheidszorg: hoe gaat dat in de praktijk? (Yvonne Anderson en Hannah Sharp) - reeds doorgegaan


Webinar 2: dinsdag 12 januari 2021 (10-12u30)
Participatie van kinderen, jongeren en hun context in de geestelijke gezondheidszorg. Essentiële principes binnen een praktijkgericht kader (Sarah Bal en Samantha Werthen) – reeds doorgegaan


Webinar 3: donderdag 11 februari 2021 (10-12u30)
Participatief werken met kinderen, jongeren en hun context in de geestelijke gezondheidszorg: hoe overleef je dat als hulpverlener, team of beleid? Een cultuurverandering, een state of mind. (Ellen Van Vooren en dr. Ann d’Alcantara) – reeds doorgegaan

 
  • Meer informatie over het pilootproject

samanthawerthen.participation@gmail.com of 0499 144 994
sarahbal.participation@gmail.com of 0475 412 301