Save the date... again!

Binnen het nieuwe geestelijk gezondheidsbeleid van België staan participatie en inspraak van kinderen en jongeren, en hun context, centraal. Vanuit het advies van de hoge gezondheidsraad (2019) ging in september een pilootproject van start om effectieve participatie te versterken op meerdere niveaus:

- micro (cliënt),
- meso (organisatie en netwerk),
- macro (beleid).

De FOD Volksgezondheid plande oorspronkelijk op 29 mei 2020 een kick-off met een programma om tegemoet te komen aan de noden uit de sector. Omwille van de bestrijding van de verspreiding van het Covid19-virus, en de maatregelen die daaruit voortvloeien, verplaatsen we de kick-off naar 7 december 2020. Op die manier kunnen we alles in het werk stellen om een veilig verloop van dit evenement te garanderen.

De stem van kinderen en jongeren zal centraal staan op deze dag. Nationale en internationale sprekers brengen enerzijds een kader ter verduidelijking van het concept, anderzijds worden good practices aangeboden om concreet met participatie aan de slag te gaan.

Deze kick-off richt zich tot alle mensen in de sector van geestelijke gezondheid die willen werken rond participatie van kinderen, jongeren en hun context. 

  • Datum: maandag 7 december 2020
  • Locatie: Hotel Le Plaza Brussel. Het hotel is gelegen in de Adolphe Maxlaan 118-126 te 1000 Brussel.
  • Doelgroep: 
    - alle mensen in de sector van geestelijke gezondheid die willen werken rond participatie van kinderen, jongeren en hun context.
    - policy makers