Opgelet: dit event is reeds voorbij. Inschrijven is niet meer mogelijk.

7 december 2020 - 12 januari 2021 - 11 februari 2021
 
Binnen het nieuwe geestelijk gezondheidsbeleid van België staan participatie en inspraak van kinderen en jongeren, en hun context, centraal. Vanuit het advies van de hoge gezondheidsraad (2019) ging een pilootproject van start om effectieve participatie te versterken op meerdere niveaus:

 • micro (cliënt)
 • meso (organisatie en netwerk)
 • macro (beleid)

De FOD Volksgezondheid plande oorspronkelijk op 29 mei 2020 een kick-off met een programma om tegemoet te komen aan de noden uit de sector. Omwille van de bestrijding van de verspreiding van het Covid19-virus, en de maatregelen die daaruit voortvloeien, vervangen we de kick-off door drie webinars.
De stem van kinderen en jongeren zal centraal staan op deze webinars. Nationale en internationale sprekers brengen enerzijds een kader ter verduidelijking van het concept, anderzijds worden good practices aangeboden om concreet met participatie aan de slag te gaan. Deze webinars zijn bedoeld voor alle mensen in de sector van de geestelijke gezondheid die willen werken rond participatie van kinderen, jongeren en hun context.
 

 

Livestream:
Webinar 1: maandag 7 december 2020 (10-12u30)
Participatie van kinderen, jongeren en hun context in de geestelijke gezondheidszorg: hoe gaat dat in de praktijk? (Yvonne Anderson en Hannah Sharp)

Zet alvast in uw agenda:
 

 • Webinar 2: dinsdag 12 januari 2021 (10-12u30)
  Participatie van kinderen, jongeren en hun context in de geestelijke gezondheid. Essentiële principes binnen een praktijkgericht kader (Sarah Bal en Samantha Werthen)
   
 • Webinar 3: donderdag 11 februari 2021 (10-12u30)
  Participatief werken met , jongeren en hun context in de geestelijke gezondheid: hoe overleef je dat als hulpverlener, team of beleid?

 
Inschrijving webinar 2: dinsdag 12 januari 2021, 10-12u30
 
Participatie van kinderen en jongeren in de geestelijke gezondheidszorg
Essentiële principes binnen een praktijkgericht kader
(Sarah Bal en Samantha Werthen)
 
Binnen het nieuwe geestelijk gezondheidsbeleid van België staan participatie en inspraak van kinderen en jongeren, en hun context, centraal. Participatie is echter geen eenduidig begrip, en hierdoor wordt de toepassing ervan bemoeilijkt. Er is nood aan een gedeeld kader van waaruit men participatief kan werken zodat dit recht van kinderen en jongeren gerespecteerd, geïmplementeerd en gewaarborgd kan worden. Een gemeenschappelijke definiëring hierrond kan helpen bij het informeren, begrijpen en ontwikkelen van een beleid rond participatie en bij het controleren ervan. In deze presentatie vertellen kinderen en jongeren over de essentiële principes van participatie. Samantha Werthen en Sarah Bal verduidelijken dit met een theoretisch kader dat direct toepasbaar is in de praktijk.
 
Sarah Bal en Samantha Werthen werken sinds september 2019, binnen het experten-team van de hervorming van het geestelijke gezondheidsbeleid, aan het project ‘Participatie van kinderen en jongeren, en hun context, binnen de geestelijke gezondheidszorg’.
 
Inschrijven
U kan zich voor deze webinar inschrijven via deze link.
Inschrijven is verplicht, deelname is gratis, ondertiteling en simultaanvertaling (Frans - Nederlands - Engels) worden voorzien.


Doelgroep

 • Iedereen in de sector van geestelijke gezondheid die wil werken rond participatie van kinderen, jongeren en hun context.
 • Policy makers