Opgelet: dit event is reeds voorbij. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Op aanvraag van de Federale Beleidscel Volksgezondheid en Sociale Zaken heeft de FOD Volksgezondheid in samenwerking met de Hoge Gezondheidsraad, ronde tafels georganiseerd over “Bloeddonatie en MSM”.

De Hoge Gezondheidsraad heeft zijn voorlopig advies voorgesteld. Tijdens de ronde tafel werden de internationale en nationale standpunten en de epidemiologische gegevens toegelicht, evenals de veiligheidsaspecten van bloeddonatie. We besteden bovendien aandacht aan het ethische en sociologische perspectief.

DATUM: vrijdag 27 mei 2016 
PLAATS: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Zaal Storck, Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel

P R O G R A M M A

12.45     Ontvangst
13.00     Welkomstwoord C. Decoster, Voorzitter a.i. FOD Volksgezondheid
13.10     Epidemiologische situatie HIV, A. Sasse, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
                  Onderzoek: HIV – SOA bij MSM, M. Laga, Instituut voor Tropische Geneeskunde
13.30     De veiligheid van de transfusieketen V. Compernolle, Rode Kruis Vlaanderen en I. De Bouyalsky
                  Croix Rouge de Belgique

13.50     Arrest van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, F. Van Severen, UNIA
14.05     Bloeddonatie. Een verhaal met veel rechten en plichten,  I. Devisch, Professor UGent Ethiek 
                  Filosofie en Medische Filosofie 

                  Bloeddonatie vanuit sociologisch perspectief, L. Hustinx, Professor UGent, Departement Sociologie
14.35     Koffiepauze
14.55     Voorlopig rapport HGR, R. Hübner, Hoge Gezondheidsraad
15.25     Standpunt van de LGBT-verenigingen, T. Delaval, Fédération Arc-en-ciel Wallonie en K. Van Leirberghe, 
                  CAVARIA
15.55     Transfusiebehandeling van sikkelcelanemie H. El Kenz, Kliniekhoofd, Verantwoordelijke van de bloedbank -
                  CHU Brugmann
16.10     Debat Moderator: S. Van den Eynde, Sensoa
16.40     Slotwoord M. De Block, Federaal Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid