Opgelet: dit event is reeds voorbij. Inschrijven is niet meer mogelijk.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (FOD), in samenwerking met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en Sciensano, organiseert een reflectie en gedachtewisseling over de Belgische strategie voor de komende 5 jaar (2020-2024) voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie en zorginfecties in ziekenhuizen, ontwikkeld in samenwerking met BAPCOC (Belgische commissie voor de coördinatie van het antibioticabe) en AMCRA (Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren).

Op deze dag willen we vertegenwoordigers van professionele organisaties, zowel uit de privésector als het middenveld, evenals wetenschappelijke organisaties die werken rond menselijke, dieren- en milieugezondheid samenbrengen rond een "One World One Health"-aanpak.

Programma en praktische informatie : link 
Inschrijvingsformulier : link

Document