Opgelet: dit event is reeds voorbij. Inschrijven is niet meer mogelijk.


 

Aquacultuur op zee en de ontmanteling van windparken gaan gepaard met heel wat opportuniteiten en uitdagingen.

In het Belgische deel van de Noordzee worden al verschillende acties ondernomen binnen deze gebieden. De federale overheid wil deze initiatieven graag op elkaar afstemmen en consolideren in een geïntegreerde visie ter voorbereiding van de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan. Hierbij zal specifieke aandacht gaan naar blauwe groei in een kader van de bescherming en het herstel van het marien milieu en de mariene biodiversiteit.
 
Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en de dienst Marien Milieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zullen dit proces begeleiden. Hiertoe worden twee aparte trajecten gelanceerd, beide met de kick-off op dinsdag 18 oktober 2022 in het Radisson Blu Hotel in Brugge.

  • In de voormiddag start het traject rond aquacultuur.
  • ​In de namiddag start het traject rond de ontmanteling van windparken.

Om tot een gedragen visie te komen, betrekken we graag alle belanghebbenden om van bij de start van de interactieve samenwerking zoveel mogelijk verschillende meningen te horen.

  • Welke mogelijkheden zien jullie?
  • Welke bezorgdheden hebben jullie?
  • Met welke aspecten moet rekening worden gehouden?
  • Welke bijkomende wetenschappelijke informatie is nog vereist?

Samen leggen we het volgende half jaar een traject af om zo op een transparante manier een visie te ontwikkelen voor aquacultuur enerzijds en ontmanteling van windparken anderzijds, in het Belgische deel van de Noordzee. Met deze informatie kunnen de beleidsmakers daarna verder aan de slag.

Tijdens dit event kan iedere deelnemer zijn/haar/hun taal naar keuze spreken (NL/FR/ENG). Er zal echter geen simultane vertaling voorzien zijn. Schrijf je in via deze link.

Wanneer?
Dinsdag 18 oktober 2022

Waar?
Radisson Blu Hotel, Frank Van Ackerpromenade 17, 8000 Brugge

Programma

8u45 – ontvangst met koffie

9u – verwelkoming 

DEEL AQUACULTUUR

9u10 – inleiding door Sophie Mirgaux, dienst Marien Milieu (FOD Volksgezondheid)
9u20 – plan van aanpak door Steven Degraer, Mariene Ecologie en Beheer (KBIN)
9u30 – interactieve rondetafelgesprekken - aquacultuur
10u45 – koffiepauze
11u – vervolg interactieve rondetafelgesprekken – aquacultuur
 
12u30-13u30 lunch
 

DEEL ONTMANTELING WINDPARKEN​

13u30 – inleiding door Sophie Mirgaux, dienst Marien Milieu (FOD Volksgezondheid)
13u40 – plan van aanpak door Steven Degraer, Mariene Ecologie en Beheer (KBIN)
13u50 – interactieve rondetafelgesprekken – ontmanteling windparken
15u15 – koffiepauze
15u30 – vervolg interactieve rondetafelgesprekken – ontmanteling windparken
 
16u45 – afsluitende receptie & netwerkmoment